Noteaza exemple de cuvinte care contin vocale in hiat

Hiatul apare între Două vocale alăturate, pronunţate în Silabe diferite. Iată-le expliquer mai jos. Există Naomi reguli privitoare la Despărţirea Lista în Silabe. Atunci Când trei sau mai multe consoane se află între vocale, prima consoană se Duce la silaba dinainte, iar Celelalte Două TREC la silaba următoare: As-Tru, mon-stru. Litera x este considerată ca o singură consoană şi Trece în silaba următoare atunci Când se află între Două vocale: a-xă; e-XA-Men; e-xer-ci-ţiu. Sursa: limba-romana. Atunci Când Două consoane se află între Două vocale, prima consoană Trece în silaba dinainte, iar a doua în silaba următoare: AR-că; AR-Tist, Mun-te, un-GHI-e, IC-ni, TIC-Sit, AC-TIV, CAF-Tan, mul-te, în-ger, Lun-git, un-gher, în-GHI-ți, Mun-te, As-cet, is-che-mi-e, As-Chi-Mo-di-e, As-tăzi. Atunci Când o vocală este urmată de un diftong sau de un triftong, Despărţirea se face înaintea acestora: PLO-uă; le-OAI-că; fra-Ier; su-IAU; du-iOS; STEA-UA. Co-DLEA, a-FLA, A-Fri-ca, a-Glu-TI-nant, a-Gro-nom, PE-HLI-van, po-hrib, su-plu, Cu-PRU, a-TLET, etc. Atunci Când o consoană se află între Două vocale, aceasta Trece în silaba următoare: ca-să; PA-du-re; u-ti-li-za-re, re-ce, ve-CIN, po-diş, a-fiş, le-GE, o-Lea-că, lu-nĂ, SOA-re, RA-ZEI. Diftongul este Grupul de sunete alcătuit dintr-o vocală şi o semivocală, pronunţate în aceeaşi silabă. Pentru o versiune mai detaliată a regulilor de despărţire în Silabe, vizitaţi acest site.

Dacă înaintea consoanei sau după EA se află un diftong sau un triftong, consoana Trece în silaba următoare: pâi-ne; STRO-PEA-lĂ; CRE-IOA-ne. atunci Când Două vocale se află în hiat, acestea formează Silabe diferite: a-er, po-e-Zi-e..

Share: